0936 883 833

Dòng sản phẩm EGAS 2016

EGAS 2016 bao gồm nhiều module liên kết nhau, hỗ trợ quá trình thiết kế và quản lý dự án cực kỳ tiện lợi. Bao gồm: Quản lý bản vẽ, Quản lý thiết kế thi công, Lập dự toán theo từng gói sản phẩm, Quản lý vật tư, Quản lý chất lượng, Quản lý đóng gói và vận chuyển, Quản lý lắp đặt và nghiệm thu.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Chương trình phần mềm EGAS sẽ bao gồm 2 phần chính:

EGAS Server: đây là chương trình liên kết trực tiếp đến cơ sở dữ liệu của hệ thống được đặt trên máy chủ, nó sẽ cung cấp các dịch vụ (Service) cho chương trình cài đặt trên các máy con (Client) hoạt động.

EGAS Client: chương trình được cài trên các máy trạm (cho Admin, Manager, SubCon,… sử dụng). EGAS Client bao gồm EGAS Client cho Window chạy trên máy tính với chức năng thực hiện & quản lý các công đoạn gia công và thi công. Đối với quyền Admin, manager và Subcon sẽ theo dõi, kiểm tra, báo cáo các hạng mục công việc và EGAS Client cho Window Mobile chạy trên thiết bị PDA (M3 Mobile) có chức năng nhập dữ liệu đầu vào các công đoạn gia công và thi công.

Phần mềm EGAS được xây dựng trên nền tảng .Net (Winform) theo mô hình MVVM (Model – View – View Model). Khi sử dụng nền tảng và công nghệ lập trình trên sẽ mang lại cho EGAS những ưu điểm sau:

Hoạt động ổn định, tương thích với các hệ điều hành Window (Window XP SP3, Window 7, Window 8, 8.1, Window 10, OS System ( 32-64Bit).

Dể dàng mở rộng và phát triển phần mềm trong tương lai.

Có khả năng mở rộng cho các thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng…) các chức năng: quét mã vạch, nhập dữ liệu vào hệ thống EGAS, kiểm tra, theo dõi & báo cáo nhanh bằng các biểu đồ, số liệu…

Giới thiệu công ty

Đối tác