Hotline 0936 883 833

Sản phẩm SPM 2019

SPM 2019 là một giải pháp phần mềm quản lý các dự án gia công kết cấu thép, bao gồm các module: Quản lý bản vẽ, Quản lý thiết kế thi công, Lập dự toán theo từng gói sản phẩm, Quản lý vật tư, Quản lý chất lượng, Quản lý đóng gói và vận chuyển, Quản lý lắp đặt và nghiệm thu.

Giới thiệu công ty

Đối tác